برای گرفتن وقت سفارت گرجستان در ارمنستان
ادرس گرفتن سفارت گرجستان :
Embassy of Georgia in Yerevan
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
H.E. Mr. Tengiz SHARMANASHVILI

Address: ۲/۱۰, Babayan Street
Postal Code: ۰۰۳۷
City: Yerevan
Country: Republic of Armenia

Tel: (+۳۷۴ ۱۰) ۲۰۰۷۳۸, (+۳۷۴ ۱۰) ۲۰۰۷۴۲
Fax: (+۳۷۴ ۱۰) ۲۰۰۷۳۸
E-mail: yerevan.emb@mfa.gov.ge
Website: www.armenia.mfa.gov.ge