برای گرفتن وقت سفارت لیتوانی با ما در ارتباط باشید
ادرس سفارت لیتوانی :
Embassy of Lithuania in Yerevan
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
H.E. Mr. Erikas Petrikas

Address: ۲/۱۳, Babayan Street
Postal Code: ۰۰۳۷
City: Yerevan
Country: Republic of Armenia
Tel: (+374 10) 297682, (+374 10) 297683
Mob: (+۳۷۴ ۹۵) ۳۰۳۹۹۸; (+۳۷۴ ۹۵) ۳۰۳۱۶۱
Fax: (+۳۷۴ ۱۰) ۲۹۷۶۸۱
E-mail: amb.am@urm.lt
Website:http://am.mfa.lt

Working Days and Hours:
Monday to Thursday (9:00-18:00), Friday (9:00-16:45)