حسابداری شرکت در ارمنستان

شرکت‌هایی که در ارمنستان فعالیت تجاری و اقتصادی انجام میدهند از لحاظ قانونی موظف به حسابداری و ثبت درآمدها و میزان تراکنشات مالی خود هستند تا به هنگام حسابرسی مالیاتی از جانب دولت آمادگی لازم را داشته باشند. هیچکدام از شرکت‌های ارمنی نیاز یا اجباری به انتشار مدارک و صورت های مالی و حسابداری خود ندارند، مگر اینکه شرکت مذکور یک بنگاه و سازمان اقتصادی بزرگ محسوب شود.

بطور مثال شرکتهایی که میزان درآمد سالانه آنها بیشتر از ۲ میلیون دلار است موظف به انتشار صورت‌های ملی و حسابداری خود هستند اما تنها دولت است که میتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد. درضمن رکوردهای مالیاتی شرکت‌هایی که بیش از ۱ میلیون دلار درآمد دارند نیز باید در یک سیستم نرم‌افزاری که به تایید دولت ارمنستان رسیده است ثبت شود.

تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های نوپا، کوچک و متوسط در ارمنستان وجود دارند که بخاطر کاهش هزینه‌های خود مجبور به برون‌سپاری مسائل مربوط به حسابداری خود به افراد یا شرکت‌های فعال در این حوزه هستند. از آنجاییکه ثبت رکوردهای مالی در شرکت‌های کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر و از طرفی فعالیتی سخت و دشوار است، نیاز به افراد متخصص، دقیق و با تجربه در این حوزه احساس میشود.

از جمله خدماتی که شرکت ها به آنها نیاز دارند میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱. انجام امور حسابداری طبق مستندات ارائه شد

۲. جمع‌آوری و ارائه صورت‌های مالی

۳. آماده سازی گزارش‌های مالیاتی

۴. ارائه مشاوره‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های اضافی

البته از جمله ویژگیهایی که این نوع حسابداری و برون سپاری آن به افراد یا شرکت‌های دیگر دارد این است که دیگر نیازی به استخدام یک فرد با حقوق بالا و پرداخت مزایا برای طولانی مدت نیست. همچنین دیگر نیازی به تهیه نرم‌افزارهای حسابداری با هزینه‌های هنگفت و مخارج مستمر سالانه نیست.

دقت داشته باشید که سازمان مالیاتی کشور ارمنستان، شرکت‌ها و افراد را موظف به ارائه درخواست و اظهارنامه های الکترونیکی میکند و افراد و شرکتها موظف هستند تمامی مدارک خود را به امضا و ثبت سیستمی برسانند. به همین خاطر میبایست زبان ارمنی را به خوبی بدانید یا اینکه حسابداری را استخدام کنید که به کلیه امور حسابداری اشراف داشته باشد.
برای آن دسته از افرادی که در زمینه حسابداری تحصیلات، تجربه و تخصص مناسبی دارند، همچنین به زبان ارمنی تسلط کامل دارند، فرصت‌های شغلی بسیار زیاد با درآمد سرشار در کشور ارمنستان وجود خواهد داشت.