شرکت ایرانیان ارمنستان به شما کمک میکند که شرکت ایرانی به شرکت خارجی انتقال دهید.
ویژگی های پکیج
گرفتن ادرس به خصوص در ارمنستان
ارسال و دریافت مرسولات به تهران
افتتاح حساب بانکی به نام شرکت
امکان گرفتن خط تلفن به نام شرکت
برگزاری جلسات مهم کاری در محل شرکت
ارائه ایمیل اختصاصی با پسوند آن کشور