شرکت ایرانیان ارمنستان به شما کمک میکند که شرکت ایرانی به شرکت خارجی انتقال دهید.
ویژگی های پکیج
۱-گرفتن ادرس به خصوص در ارمنستان
۲-ارسال و دریافت مرسولات به تهران
۳-افتتاح حساب بانکی به نام شرکت
۴-امکان گرفتن خط تلفن به نام شرکت
۵-برگزاری جلسات مهم کاری در محل شرکت
۶-ارائه ایمیل اختصاصی با پسوند آن کشور