برای ثبت شرکت در ارمنستان شما نیاز به یک آدرس واقعی دارید، در غیر اینصورت با مشکلات مالیاتی و دارایی در کشور ارمنستان مواجه خواهید شد.

این آدرس می تواند آدرس محل سکونت شما، آدرس دفتر کارتون و… باشد. شما می توانید با عقد قراردادی با شرکت ما، با پرداخت مبلغی در ماه از آدرس دفتر ما در ارمنستان استفاده نمایید. توجه داشته باشید برای ان دسته از متقاضیانی که کارها مربوط به

ثبت شرکتشون را به ما می سپارند استفاده از ادرس دفتر ارمنستان ما هیچ گونه هزینه ای را پرداخت نمی کنند. اجاره دفتر در ارمنستان بستگی به موقیعت، متراژ، کیفیت و نوع کسب و کار شما دارد.