اگر در ارمنستان زندگی میکنید و قصد دارین اپارتمان و خانه خود را اجاره دهید شرکت ایرانیان ارمنستان میتوانند با بهترین شرایط ممکن اپارتمان و خانه شما را در ارمنستان به اجاره بگذارد.