برخی دانشگاه‌های ارمنستان مورد تایید وزارت علوم ایران نیستند و مدرک این دانشگاه‌ها در ایران معادل‌سازی نمی‌شوند. یعنی پس از اتمام تحصیل و فراغت از آن نمی‌توانید مدرک آن را در ایران به ثبت برسانید و پروانه‌ی کسب و کار بگیرید و یا ادامه تحصیل بدهید. از این رو بهتر است با دانشگاه‌های مورد تایید وزرات علوم در ارمنستان آشنا شوید. وزارت علوم ایران معیارهای خاصی برای سنجش اعتبار دانشگاه‌ها دارد. از ارتباط فرهنگی دانشگاه‌ها تا شهریه و وابسته نبودن به کشورهایی که ایران از نظر منابع ملی با آن‌ها سویه‌ی مخالف دارد و مواردی از این دست جزو شرایط می‌باشند. کیفیت تحصیل و ارزش مدرک هم در وهله‌ی دوم به طور کامل بررسی می‌شود.

 

 

دانشگاه دولتی ایروان که بزرگترین دانشگاه این کشور است و دانشجوهای ایرانی زیادی دارد در تمام رشته‌ها به جز زبان و ادبیات ارمنی موردتایید وزارت علوم می‌باشد. دانشگاه هایبوساک در لیست وزارت علوم وجود دارد. ولی مدرک کنسرواتورهای هنر و موسیقی بنا به شرایطی قابل بازبینی است و این مدرک به شورای داوری وزرات علوم ارجاع داده می‌شود. آکادمی بین‌المللی علوم ارمنستان، آکادمی هنرهای زیبای ارمنستان و دانشگاه ایالت آگراریان ارمنستان جزو دانشگاه‌های معتبر در وزارت علوم هستند که مدرک آن‌ها در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل استناد می‌باشد.

 

دانشگاه‌هایی هم هستند که صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد معتبر هستند که می‌توان به دانشکده مهندسی ارمنستان، دانشگاه زبان‌شناسی (Brusov)  و دانشگاه اروپایی ارمنستان در این لیست قرار می‌گیرند. دانشگاه‌های غیرمعتبر هم که وزرات علوم آن‌ها را تایید نمی‌کند شامل دانشگاه اسلاویچ (دانشگاه ارمنی-روسی)، دانشگاه آریا، دانشگاه پلی‌تکنیک ارمنستان، دانشگاه فردوسی ایروان و دانشگاه ابویانس در منطقه کوتایاک می‌باشند. مدارک این دانشگاه در تمام سطوح معادل‌سازی نمی‌شوند و استناد به آن‌ها در نظام آموزشی ایران پذیرفته نمی‌شود. این دانشگاه‌ها عمدتا خواهان زیادی هم بین دانشجویان ایرانی ندارند.