اکثر دانشگاه‌های مطرح ارمنستان تحصیلات تکمیلی دارند و در مقطع دکتری و کارشناسی دانشجو جذب می‌کنند. جذب دانشجویان مقطع دکتری با توجه بهرزومه و فعالیت پژوهشی متقاضیان انجام می‌گیرد. اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هم باید مورد تاییددانشگاه قرار بگیرد. اگر مدارک کارشناسی و یا کارشناسی شما ازکشور دیگری مانند ایران باشد حتما باید توسط دارالترجمه ترجمه و تایید شود و سپسبرای دانشگاه ارسال شود.

تحصیل در مقطع دکتری در ارمنستان ۳ سال طول می‌کشد البته باتوجه به شرایط دانشجو امکان ادامه دادن آن تا ۴ سال هم وجود دارد. یعنی ویزایارمنستان برای مقطع دکترا تا ۴ سال معتبر می‌باشد. هزینه‌ی تحصیل در مقطع دکتری باتوجه به رشته و دانشگاه متغیر است. عموما تحصیل در رشته‌های مرتبط به پزشکی هزینهبیشتری برای شما خواهد داشت. به صورت میانگین بیش از ۳۰۰۰ یورو در سال هزینه‌یتحصیل (شهریه و خوابگاه) برای مقطع دکترا می‌باشد. شایان ذکر است که دانشجویان درپایان مقطع دکتری باید پایان‌نامه‌ی خود را ارائه دهند و از آن دفاع کنند. ثبت دومقاله‌ی علمی مرتبط با پایان‌نامه در ژورنال‌های داخلی و یا خارجی هم یکی دیگر ازشرایطی است که برخی دانشگاه‌های ارمنستان از دانشجویان این مقطع انتظار دارند.