بهترین سرگرمی ها و تفریحات در ارمنستان

تجربه مسافران و گردشگران از بهترین سرگرمی ها و تفریحات جذاب در ارمنستان استفاده از دنیای پارک آبی هست که این مجموعه تفریحی یکی از مهمترین مرکزهای ورزشی شناخته شده است.
این پارک آبی در سال ۲۰۰۱ ساخته شد و دارای مجموعه ای از استخرها، سرسره های عظیم آبی، فواره ها و موج سازهای بزرگ، جکوزی و سایر امکانات تفریحی و ورزشی است که جزء بهترین سرگرمی ها و تفریح های کشور ارمنستان هست.