خوب باید قبل از سفر به ارمنستان یا در حین سفر برنامه ریزی داشته باشید تا دقیقا بدونید وقتی به ارمنستان سفر می کنید کجا برید و سرگرم بشید.

ما بر اساس تجربه چندساله خود مراکزی را به شما معرفی می کنیم.


پارک دنیای آب ارمنستان، یکی از مراکز تفریحی ارمنستان میباشد که درگوشه شهر ایروان قرار دارد.