یکی از مراکز مهم و عمده خرید روزانه در ایروان، بازار گوم می باشد.

این بازار با مساحتی  به طول  ۴۲٫ در ناحیه مرکز شهر ایروان می باشد .

فاصله ی این مرکز خرید تا میدان جمهوری پیاده ده دقیقه می باشد.

انواع گوشت، میوه، سبزیجات، خشکبار و غیره راه میتوان در ان بازار پیدا کرد.

آدرس: خیابان مووسس خورناتسی ، شماره ۳۵