برخی ازمراکز خرید ارمنستان مانند بازارگومی شوکا ، ریشه در فرهنگ و سنت مردم این کشور دارد. بازار شوکا ارمنستان بازاری محلی برای خرید انواع شیرینی جات، آجیل، میوه و سبزیجات می باشد. شما در این بازار انجام دهید و شیرینی های بسیار خوشمزه و خوش طعم ارمنستان را که شبیه به باقلوا هستند نیز تهیه کنید.