واحد پول کشور ارمنستان درام است و نماد آن و کد این واحد پولی AMD است تاریخچه این واحد پولی به سال ۱۳۷۵ برمی گردد که اولین بار درام به صورت سکه های نقره ضرب شد.
یکی از دغدغه های توریست ها چنج کردن ریال به دلار است شما میتوانید برای تبدیل به دلار به صرافی ها و بانک ها مراجعه کنید همنچنین ریال نیز در صرافیه سوپر مارکت های ساس و یروان سیتی به درام تبدیل می شود ولی تبدیل دلار به درام به صرفه تر است مغازه ها و مراکز خرید به هیچ عنوان از شما دلار نمی پذیرند از این رو در هنگام خرید حتما درام به همراه داشته باشید. هر درام معادل تقریبا ۲۸ ریال ایران میباشد.