ار کشور ارمنستان ۳ شرکت Orange – Vivacel و Beeline خدمات تلفن همراه ارائه می کنند.

سیم کارت در ارمنستان هیچ گونه هزینه ای ندارد یعنی مجانی می باشد.

هنگام موقع خرید سیم کارت شما مبلغ ۱۰۰۰ درام پرداخت می کنید که معادل همان مبلغ شما شارژ یا اعتبار دارید.

هنگام خرید سیم کارت اصل پاسپورت نیاز هستش و صاحب پاسپورت

با در دست داشتن پاسپورت خودتون شما می توانید هر چند تعداد سیم کارت بخرید. بعد از خرید سیم کارت باید، فعال کنید سیم کارتتون و سعی کنید در همان شعبه خدماتی نسبت به فعال کردن بسته اینترنتی خود اقدام کنید.

بسته اینترنتی روزانه ۱۰۰ درام و هفتگی ۵۰۰ درام می باشد.

و اما از کدام یک از شرکت های موجود در ارمنستان سیم کارت بخریم؟

Vivacel

پیشنهاد ما به شما شرکت ویواسل هستش، دلیلش هم درای پوشش آنتن دهی بسیار بالا، اینترنت پر سرعت.

همچنین با استفاده از پیش کد ۷۷ شما هزینه مکاله را تا یک سوم به ایران کاهش میدهید.

تلفن به خارج از ارمنستان – سیم کارت ارمنستان

از طریق تلفن ثابت و یا سیم کارت بی لاین : * ۸۸* + ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن
شماره مقصد بدون صفر اول ۹۸ ۰۰ ۸۸

 • چک کردن خطوط Beeline :
  # 102*
 • اضافه کردن پولBeeline :
        call#رمز شارژ*۱۰۱*

از طریق سیم کارت ویوا سل : ۷۷+ ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول     98 00 7

 • چک کردن خطوط Vivacell :
  # 122 *
 • اضافه کردن پولvivacell :
   call#رمز شارژ*۱۲۳*

 از طریق سیم کارت اورنج: قبل از شماره تلفن خود کد ۰۰۹۸ را برای ایران بگیرید. بعد از ۰۰۹۸ شماره خود را بدون صفر ابتدای آن شماره گیری کنید

 • چک کردن خطوط Orange :
  # 133 *
 • اضافه کردن پول Orange :

      call # رمز شارژ * ۱۴۴ *

پیش شماره های سیم کارت های ارمنستان:

 • Beeline: 91,96,99
 • Vivacell: 93,94,98,77
 • Orange: 55, 95