ایرانی های زیادی هستند که بصورت موقت یا دائم به کشور ارمنستان سفر می کنند.

همیشه جای یک سالن زیبایی زنانه در ارمنستان خالی بود. ما پس از پیگیری و تلاش های فراوان مرکز زیبایی را در کشور ارمنستانراه اندازی کردیم.

شما می توانید از خدمات … بهره مند شوید.