با بازدید از برخی از شگفت انگیزترین صومعه های مختلف ارمنستان، با فرهنگ و تاریخ ارامنه آشنا شوید. صومعه های ارمنستان از اهمیت معماری و تاریخی مهمی برخوردارند. همچنین دارای معنویت مذهبی و معروف ترین شاهکارهای میراث فرهنگی هستند.
تاتو یک صومعه ارمنی است که در قرن نهم ساخته شد. این صومعه در یک فلات بزرگ بازالت، در نزدیکی دهکده تاتو قرار دارد. این دهکده نیز در استان سونیک و جنوب شرقی ارمنستان واقع شده است. این صومعه در حاشیه یک دره عمق رودخانه وروتان می باشد. تاتو در منطقه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی، معنوی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است.