جرموک شهرکی در منطقه منبع رود آرپا در فاصله ۱۷۳ کیلومتری از ایروان ارمنستان واقع شده است. از نظر شرایط آب و هوایی در تابستان خنک و در زمستان برفی اما معتدل و آفتابی می باشد. عمده ترین کارکردهای درمانی جرموک ، آب و هوای مطلوب و آب معدنی باکیفیت آن است.
اولین منابع تاریخی از سال ۱۸۹ قبل از میلاد از زمان ساخت قلعه جرموک آغاز شد. از زمان های بسیار قدیم مردم از خواص جادویی آب معدنی جرموک برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کردند. شواهد بارز این امر حوضه هایی است که در قرون وسطی در ارمنستان ساخته شده و سپس در سال ۱۸۶۰ بازسازی شده است