دریاچه سوان بزرگ‌ترین منبع آب در ارمنستان و منطقه قفقاز است. این مکان یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین در ارتفاع مرتفع (کوهستانی) در اوراسیا است. دریاچه سوان در استان گغارکونیک و در ارتفاع ۱۹۰۰ متری (۶۳۴۳۴ فوت) از سطح دریا واقع شده است. مساحت سطح حوضه آن حدود ۵۰۰۰ کیلومتر مربع (۱۹۰۰ متر مربع) است. سوان یک ششم از خاک ارمنستان را تشکیل می دهد. این دریاچه ۱،۲۴۲ کیلومتر مربع (۴۸۰ متر مربع) و حجم آن ۸/۳۲ کیلومتر مکعب است. این دریاچه به وسیله ۲۸ رودخانه و نهر تغذیه می شود. تنها ۱۰٪ از آبهای ورودی توسط رودخانه هرازدان تخلیه می شود ، در حالی که ۹۰٪ باقی مانده تبخیر می شود.