هر ارمنی درباره این بنای بی نظیر معماری شنیده است که امروزه به یکی از اصلی ترین جاذبه های استان آرارات تبدیل شده است. این کلیسا به عنوان مکانی زیارتی و مقدس برای مردم ارمنستان شناخته شده است. این کلیسا از قبل تولد مسیح در این کشور ساخته شده است. همچنین کلیسا خور ویراپ شبیه معبد زوارتنوتس در اثر زلزله تخریب شد ولی بعد از گذشت چند سال بازسازی شد. این مکان برای بازدید عموم آزاد است و گردشگران می توانند از آن در تمام روز بازدید کنند. این کلیسا در نزدیکی مرز ارمنستان و ترکیه ، در تپه ای در نزدیکی روستای پوکر ودی واقع شده است.