کشور ارمنستان موزه های مختلفی نظیر موزه ملی تاریخ ارمنستان، قلعه اربونی، ماتناداران، هنرهای معاصر کافسجیان، موزه نسل کشی، خانه چارنتی، تومانیان، اوتیک ایساهاکیان، پاراجانف، خانه موزه مارتیروس ساریان و اسکندر سپهندیاریان دارد. در ادامه به معرفی مختصری در مورد یکی از موزه های این کشور می پردازیم.

موزه ملی تاریخ ارمنستان

این موزه دارای بخش هایی نظیر باستان شناسی، مدال شناسی، انسان شناسی، تاریخ مدرن و مرمت است. این مجموعه دارای چهارصد هزار اشیاء ملی می باشد و در سال ۱۹۲۹ تأسیس شده است. ۳۵ درصد از مجموعه اصلی شامل موارد مرتبط با باستان شناسی، ۸٪ از این مجموعه را قوم نگاری یا همان انسان شناسی، ۴۵٪ را موارد مرتبط با مدال شناسی و ۱۲٪ را اسناد تشکیل می دهند. این موزه به عنوان موزه ملی ارمنستان در نظر گرفته شده در میدان جمهوری شهرستان ایروان واقع شده است. دولت از نظر مالی موزه را پشتیبانی می کند و مجموعه و ساختمان را در اختیار دارد. این موزه کارهای حفاظت و مرمت را انجام می دهد.

همچنین آثاری درباره معماری، باستان شناسی، انسان شناسی و تاریخ ارمنستان به چاپ می رساند. آن ها از سال ۱۹۸۴ یک سری گزارش در مورد کاوش های باستان شناسی منتشر کرده اند. برنامه های آموزشی و علمی در مورد تاریخ و فرهنگ ارمنستان نیز در این موزه انجام می شود.

موزه نسل کشی ارمنستان

موزه نسل کشی ارامنه در شهر ایروان و به دور از مرکز شهر در یکی از تپه ها واقع شده است. این مکان، جنایت وحشتناک قرن بیستم علیه ملت ارمنستان را به نمایش گذاشته است. ساختمان جدید این موزه در سال ۱۹۹۵ افتتاح شد. در کنار موزه، یادبودی برای گرامیداشت قربانیان بی گناه ساخته شده است.