معبد گارنی در دهکده گارنی و در استان کوتایک ارمنستان واقع شده است. این معبد در قدیم به عنوان معبد بت پرستی شناخته می شد و در آن خدای خورشید ارمنی میر پرستش می شد. ساختمان معبد گارنی در اواسط قرن اول میلادی در ارمنستان ساخته شد. دین ارمنستان در قرن چهارم پس از میلاد به مسیحیت تغییر یافت و این معبد از این تغییرات جان سالم بدر نبرد و تنها با تغییراتی همراه بود.
تاریخ معبد گارنی: در سال ۱۶۷۹ میلادی در ارمنستان زمین لرزه ها و تهاجم های بی شماری رخ داد، ولی معبد گارنی از تمام این اتفاقات در امان بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی ، معبد گارنی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ میلادی بازسازی شد.