معبد زوارتنوتس در ۵ کیلومتری اچمیادزین در کشور ارمنستان واقع شده است. این معبد جزو آثار تاریخی و دیدنی قرون وسطی است. معبد باشکوه زوارتنوتس در قرن هفتم ساخته شده است. ولی متأسفانه از این معبد تنها ویرانه ای باقی مانده است. با این وجود حتی خرابه های این معبد دارای شکوه و زیبایی خاصی است.
این معبد دارای سه طبقه و سه استوانه با ابعاد متفاوت است که در بالای یکدیگر قرار گرفته اند. سقف آن نیز دارای ظاهری مخروطی به صورت هرم شکل کروی ساخته شده است. همچنین بر روی سکوی محصور شده از پایه پله ای قرار گرفته است.