مسجد کبود ایروان یکی از دیدنی های معروف در پایتخت ارمنستان است. هنگام سفر به ایروان از این مکان تاریخی نیز بازدید کنید. از لحاظ تاریخی، ساخت این مسجد به قرن ۱۸ بر می گردد و همچنین از نظر شرایط آب و هوایی در مکانی معتدل قرار دارد.
علت نام‌گذاری این مسجد نیز غالب بودن رنگ کبود در درب ورودی و روی کاشی ها می باشد. اگرچه مسجدی لوکس و مجلل نیست و قابل مقابل مقایسه با مساجد استانبول یا تهران نمی باشد. با این وجود یک ساختمان زیبا است. در حال حاضر این تنها مسجد باقی مانده در ارمنستان است. بقیه مساجد یا رها و یا تخریب شدند.