صومعه گغارد شامل تعدادی کلیسا و مقبره است که اکثر آنها با استفاده از سنگ ساخته شده اند. معماری این صومعه نشان دهنده ی اوج معماری قرون وسطایی ارامنه است. این مجموعه زیبا در منظره ی طبیعی و در ورودی دره آزات توسط صخره های برجسته احاطه شده است. قدمت بناهای تاریخی موجود در این صومعه متعلق به قرن چهارم تا سیزدهم میلادی است. در اوایل دوره، این صومعه به دلیل ساخت و سازهای سنگی به نام آیریوانک (صومعه در غار) خوانده می شد. این صومعه توسط گریگوری تأسیس شد و پس از پذیرش مسیحیت به عنوان یک آیین دولتی در ارمنستان (آغاز قرن چهارم میلادی) معرفی شد.