• آتش نشانی: ۱۰۱
 • اداره پلیس: ۱۰۲
 • اورژانس: ۱۰۳
 • حوادث گاز: ۱۰۴
 • ساعت گویا: ۱۱۰
 • مرکز اطلاعات:  109
 • اطلاعات پرواز: ۱۸۷
 • اطلاعات فرودگاه: ۱۸۷
 • اطلاعات آب و هوا:  186
 • اطلاعات راه آهن:  184
 • اطلاعات گروه نجات: ۱۱۸
 • اطلاعات امداد آب: ۱۸۵
 • اطلاعات امداد برق: ۱۸۰
 • بانک ملت شعبه ایروان: ۵۴۰۸۸۵
 • نمایندگی ایران خودرو:  544203
 • پلیس راهنمایی و رانندگی ۱۷۷

تلفن به خارج از ارمنستان – سیم کارت ارمنستان

از طریق تلفن ثابت و یا سیم کارت بی لاین : * ۸۸* + ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن
شماره مقصد بدون صفر اول ۹۸ ۰۰ ۸۸

 • چک کردن خطوط Beeline :
  # 102*
 • اضافه کردن پولBeeline :
        call#رمز شارژ*۱۰۱*

از طریق سیم کارت ویوا سل : ۷۷+ ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول     98 00 7

 • چک کردن خطوط Vivacell :
  # 122 *
 • اضافه کردن پولvivacell :
   call#رمز شارژ*۱۲۳*

 از طریق سیم کارت اورنج: قبل از شماره تلفن خود کد ۰۰۹۸ را برای ایران بگیرید. بعد از ۰۰۹۸ شماره خود را بدون صفر ابتدای آن شماره گیری کنید

 • چک کردن خطوط Orange :
  # 133 *
 • اضافه کردن پولOrange :

      call # رمز شارژ * ۱۴۴ *

پیش شماره های سیم کارت های ارمنستان:

 • Beeline: 91,96,99
 • Vivacell: 93,94,98,77
 • Orange: 55, 95