بیمه در ارمنستان

در دوران کمونیست، ارمنستان با ارائه بیمه‌های جامع متمرکز محور، یکی از بهترین سیستم‌های مراقبت بهداشتی را در میان تمام جمهوری‌های شوروی دارا بود. از آن زمان به بعد، این سیستم تکه تکه شده‌ و امروزه جهت خدمت به اکثریت مردم ناتوان است.خدمات گران قیمت بیمارستان‌ها، بیش از ۵۰ درصد بودجه ملی سلامت را از آن خود ساخته و نظام سلامت ارمنستان در سطح محلی متزلزل شده‌است و اغلب مناطق روستایی از خدمات درمانی کافی بهره‌مند نیستند.
دولت ارمنستان با اصلاحات مراقبت‌های بهداشتی اولیه و تاکید بر مراقبت‌های پیشگیرانه و مدیریت بیماری‌های مزمن در تلاش برای جبران این مشکل است.
سیستم مراقبت‌های بهداشتی ارمنستان بازسازی شده‌است و در سه بخش اجرایی متمرکز می‌شود: ملی، منطقه‌ای و شهری.  تمام امکانات بهداشت عمومی برگرفته از سیستم قبلی همچنان به عملکرد خود ادامه می‌دهند ولی در حال حاضر از سوی دولت‌های محلی (برای درمانگاه‌های بهداشتی اولیه) و دولت‌های منطقه‌ای (برای بیمارستان)اداره می‌شوند. برخی بیمارستان‌ها ارایه‌دهنده مراقبت‌های عالی، خدمات بهداشتی و واگیرشناسی دولتی هنور تحت کنترل دولت ملی باقی مانده‌اند و وزارت بهداشت بر سیاست‌های پزشکی دولتی، برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی مرتبط و سازمان‌های امدادی نظارت می‌کند.  بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مسوول بودجه خود، مدیریت کارمندان و تعیین قیمت خدمات دولتی و مراقبت‌های بهداشتی‌اند. نظام سلامت در حال تبدیل‌شدن به سیستمی کارآمد‌تر است اما تغییرات آن به‌دلیل یکپارچگی ضعیف و ارتباط میان سطوح مختلف سلامت آهسته پیش می‌رود. همچنین بخش مراقبت‌های بهداشتی خصوصی هنوز رشد نکرده‌است.

 

فعالیت‌های انجام شده در طول سالهای اخیر

پروژه تقویت سیستم بهداشت و درمان ارمنستان با هدف رفع محدودیت‌های کلیدی در بودجه سلامت، مدیریت، منابع انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی در حال برنامه‌ریزی است که این محدودیت‌ها، سالیان متمادی از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت جلوگیری کرده‌اند. این پروژه متکی بر رویکردی است که به‌طور همزمان با هدف تقویت نظام سلامت، بهبود کیفیت مراقبت و افزایش دانش و آگاهی جمعیت را در زمینه‌ خدمات اولیه از جمله سلامت مادر و کودک، بهداشت باروری و تنظیم خانواده، سل، بیماری‌های غیر‌واگیر و مراقبت اورژانسی در نظر دارد. این پروژه، به‌میزان قابل توجهی ظرفیت‌های محلی را برای طراحی، اجرا و نظارت بر اصلاحات پایدار افزایش داده‌است. برای این منظور، دولت ارمنستان از طریق اجرای برنامه تامین مالی سلامت، نظارت و بهبود کیفیت، کمک‌های فنی فراهم می‌کند.
با اجباری شدن بیمه درمانی در ارمنستان، کل جمعیت ارمنستان از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی اطمینان حاصل می کنند. با توجه به اظهارات نمایندگان بیمه، تمام گروه‌های اجتماعی بیمه‌نامه دریافت می‌کنند و ازامکانات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.