ارمنستان دارای یک سیستم مالی قوی و پایدار است به طوری که بانک ها در این سیستم پیشتاز هستند. این سیستم به دلیل نظارت دقیق و بازار دوستانه توسط بانک مرکزی ارمنستان به خوبی محافظت می شود.
در سال های اخیر ، بخش بانکی ارمنستان به وسیله تعدیل قوانین و مدیریت شرکت ها، نقدینگی بالای دارایی های بانکی و ایجاد شرایط مطلوب برای انتقال سرمایه گذاری به سایر بازارها سود برده است. همچنین این موارد پایه های محکمی برای توسعه سریع اقتصاد و تقاضای سالم از محصولات مالی محسوب می شوند.

سیستم بانکی بزرگترین بخش بازار مالی ارمنستان است. بهتر است بدانید که سیستم بانکی ارمنستان خصوصی است و هیچ سهمی از دولت ندارد. با این وجود انتظار می رود بانک ها همچنان در تلاش برای جذب سهامداران جدید باشند.
از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ ، ۱۷ بانک تجاری در جمهوری ارمنستان فعالیت داشتند. آنها در ارمنستان ۵۲۸ شعبه داشتند که ۲۳۷ شعبه در ایروان مستقر بودند. تعداد کل کارمندان بخش بانکی تجاری ارمنستان حدود ۱۱۱۷۵ نفر بوده است.
در دسامبر سال ۲۰۱۴ ، بانک مرکزی ارمنستان حداقل مقدار کل سرمایه را از ۵ میلیارد در سال ۲۰۱۷ به ۳۰ میلیارد دلار رساند. این کار با هدف اطمینان از ثبات ، کارایی و شفافیت محیط بانکی ارمنستان انجام شده است.

جهانی سازی مداوم و رقابت شدید باعث شده است که بانک ها به یک مدل تجاری جدید به نام مدل بانک دیجیتال تبدیل شوند. در واقع این مدل، مشتریان را قادر می سازد تا معاملات خود را با استفاده از کانال های از راه دور مانند اینترنت و تلفن های همراه انجام دهند. با این حال، بانک ها زمان کمی برای تغییر فعالیت های خود مطابق با واقعیت های جدید داشتند. بنابراین بانک ها برای انطباق خود با سایر نهادهای غیر بانکی به ویژه سیستم پرداخت و شرکت های ارتباطی و مالی با رقابت مواجه هستند.