در این قسمت سعی داریم پزشکان ایرانی و ایرانی ارمنی مقیم ارمنستان را به شما معرفی کنیم.

نام نام خانوادگیدکتر آرمن هواساپیان
تخصصپزشک خانواده
ایمیل (پست الکترونیکی)armhovasapian@gmail.com
تلفن تماس 00374-093798000