• رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۸ در این کشور در حال فعالیت می باشد. (ارمنستان) آدرس این مرکز عبارت است از:
  ایروان، خیابان سبوح، ساختمان شماره ۳تلفن: ۲۷۴۷۰۱-۲۷۵۸۶۰
 • بانک ملت ایروان وابسته به شرکت سهامی خاص، به عنوان شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در ماه می سال ۱۹۹۲ درشهر ایروان تاسیس شده است.
  آدرس: ایروان،خ  امیریان- شماره ۶ تلفن:۰۰۳۷۴۱۵۸۱۷۹۱ نمابر: ۵۴۰۸۸۵
 • سازمان اجتماعی تجار و تولید کنندگان ایرانی:
  سازمان اجتماعی تجار و تولید کنندگان ایرانی بعنوان یک مرکز اجتماعی درسال ۱۹۹۷ تاسیس و شروع به کار نموده است. تجار ایرانی دارای مرکزی بنام بازار ایرانیان و شورای بازار مذکور میباشند.
  آدرس: ایروان، خیابان کیویان، ساختمان شماره ۲۶ پلاک ۱/A تلفن و نمابر: ۰۰۳۷۴۱۲۷۸۵۹۳
 • دفتر هواپیمائی کاسپین در ایروان:
   آدرس: ایروان، خیابان نعلبندیان تلفن: ۲۳۱۸۴۸-۲۳۱۸۵۸-۲۳۵۶۶۷ ۰۰۳۷۴۱ نمابر ۲۳۰۶۶
 • مدرسه جمهوری اسلامی ایران (شهید فهمیده)(ارمنستان) در ایروان که در این مدرسه فرزندان ایرانیان مقیم و همچنین ارامنه مشغول به تحصیل میباشند.
  تلفن و نمابر: ۲۵۰۲۹۷ ۰۰۳۷۴۱
 • نمایندگی ایران خودرو در ایروان که نمایندگی محصولات مختلف شرکت ایران خودرو را در ارمنستان به عهده دارد.
  آدرس: ایروان،خیابان تومانیان شماره ۱۶/۱۵ تلفن: ۰۰۳۷۴۱۵۴۴۲۰۳
 • شرکت صانیر در ایروان از بزرگترین گروه شرکت های ایرانی فعال در زمینه صنایع آب و برق میباشد که با توانمندیهای موجود زمینه حضور در بازارهای بین المللی و همچنین ارمنستان را فراهم آورده است.