در ارمنستان می‌توانید به راحتی به مشروبات الکلی دسترسی داشته باشید قیمتی که به درام یا دلار بابت این مشروبات می‌پردازید بسیار کمتر از قیمت آن‌ها در ایران است. چرا که در ایران به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شود. در ضمن شما نیازی ندارید حتما یک بطری کامل خرید کنید، می‌توانید در بارها به راحتی به مشروبات الکلی دسترسی داشته باشید. در حال حاضر یک بطری فلزی آبجو را می‌توانید ۶۰۰ الی ۸۰۰ درام خریداری کنید که چیزی در حدود ۱ الی ۳ دلار برای شما هزینه خواهد داشت. با ۵ دلار و بیشتر هم می‌توانید یک بطری شراب نیم‌لیتری خریداری کنید.