بسیاری از همطنان عزیز تمایل دارند در طول سفر به ارمنستان، از باشگاهای بدنسازی ایروان دیدن و استفاده کنند، ما به شما علاقمندان به ورزش  پیشنهاد می دهیم که حتما در طول سفر از این مکانها دیدن و ورزش کنید.

  1.  گلد ژیم  کمیتاز
  2. گلد ژیم امیریان

  ۳  .اورانج فیتنیس

۴  .سالن بدن سازی واقع در هتل ددد