کشور ارمنستان از لحاظ ساخت و ساز کشور مناسبی میباشد زیرا پیش رقت ساخت و ساز رشد سریعی دارد.
از این رو ارمنستان مکان مناسبی برای سرمایه گذاری میباشد مخصوصا در صنعت ساخت وساز
دولت همچنین در راستای خصوصی سازی بخش مسکن، سیستم کنترل و مدیریت بازار مسکن را راه اندازی کرد تا روند قانونمندی و و ثبت ساختمان‌ها و سرپناه‌های غیر قانونی تسریع شود به خاطر همین از لحاظ مالی هر کسی توانایی اقدام خرید ملک را دارد برای اصلاع از روند کار در ارمنستان با ما در ارتباط باشید