روابط خارجی ارمنستان
ارمنستان در بیش از ۴۰ سازمان بین‌المللی عضویت دارد که برخی از آنها عبارتنداز: بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، شورای اروپا،صندوق بین‌المللی پول، فرانسه‌زبانی، کشورهای مستقل همسود، ناتو و در برخی عضو ناظر است که عبارتنداز: جنبش عدم تعهد، مجمع اقتصادی اوراسیا، وزیر امور خارجه فعلی جمهوری ارمنستان، ادوارد نالباندیان می‌باشد.