هزینه سفر به ارمنستان

گسترش رفاه اجتماعی در کشور ارمنستان

رفاه اجتماعی به معنی تامین حداقل احتیاجات (غذا و مسکن و بهداشت و…) برای مردمان و شهروندان یک کشور یا شهر هست و وظیفه یک دولت این است که این شرایط رفاهی را طبق نیازهای اساسی مردم در سطحی معمول مهیا کند و مردم آن کشور با توجه به شرایط شهروندی برای ایجاد رفاه بهتر مالیات بپردازند.

لازم به ذکر هست که رفاه اجتماعی در کشور ارمنستان با توجه به سیاست ها و نگرش های جدید مسئولین، روز به روز در حال پیشرفت هست.