هم اكنون جمعیت کشور ارمنستان ۳٫۲ میلیون نفر است كه یك سوم آن یعنی نزدیك به ۱ میلیون نفر از آنها در ایروان ساكن هستند. شمار كل جمعیت ارمنیان جهان نزدیك به ۹ میلیون نفر است كه از این تعداد ۵٫۷ میلیون نفر خارج از جمهوری ارمنستان امروزی زندگی می كنند. از این نظر ارمنیان در شمار ملتهایی قرار می گیرند كه بیشتر از نیمی از آنان خارج از سرزمین مادری زندگی می كنند. از نظر ترکیب قومی ارمنستان جمعیت یكپارچه دارد و بیش از ۹۳ درصد از جمعیت این جمهوری را ارمنیان تشکیل می دهند.

طبق آخرین آمار میزان جمعیت ثابت جمهوری ارمنستان ۳ میلیون ۲۷۰ هزار نفر است. مطابق گزارش خدمات آمارگیری ملی جمهوری ارمنستان به آرمن پرس، ۲ میلیون ۷۵۹ هزار نفر در مناطق شهری و یک میلیون ۱۶۴ هزار نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند.

یک میلیون و ۱۱۳ هزار نفر از جمعیت جمهوری ارمنستان در ایروان پایتخت این کشور زندگی می کنند. ۱۴۱ هزار نفر در استان آراگاتزودنی، ۲۸۳ هزار نفر در استان آرماویر، ۲۴۰ هزار نفر در گقارکونیک، ۲۸۱ هزار نفر در لوری، ۲۷۹ هزار نفر در استان کوتایک، ۲۸۱ هزار نفر در استان شیراک، ۱۵۲ هزار نفر در استان سیونیک، ۵۵ هزار نفر در وایوتس دزور و ۱۳۴ هزار نفر در استان داووش زندگی می کنند.

طبق آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت ارمنستان ۵۴ درصد جمعیت ارمنستان را زنان تشکیل می دهند. متوسط تعداد اعضای خانواده در ارمنستان۸/۳ نفر است و ۳/۲ کل جمعیت کشور را رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال تشکیل می دهند.۶۴ درصد از خانواده ها دارای سرپرست مرد می باشد و ۸۰ درصد کودکان زیر ۱۸ سال با والدین خود زندگی می‏کنند.