• اول و دوم ژانویه مصادف با ۱۱ و ۱۲ دی ماه تعطیلات سال نو
 • ششم ژانویه مصادف با ۱۶ دی ماه تعطیلات تولد حضرت مسیح
 • هشتم مارس مصادف با ۱۷ اسفند روز جهانی زن
 • هفتم دسامبر مصادف با ۱۶ آذر یاد بود قربانیان زلزله سال ۱۹۸۸
 • هفتم آوریل مصادف با ۱۸ فروردین روز مادر
 • ۲۴ آوریل مصادف با ۴ اردیبهشت یاد بود قتل عام ارامنه
 • اول ماه می مصادف با ۱۱ اردیبهشت روز کارگر
 • نهم ماه می مصادف با ۱۹ اردیبهشت روز پیروزی و صلح
 • ۲۸ ماه می مصادف ۷ خرداد بزرگداشت جمهوری اول ارمنستان
 • اول ژوئن مصادف با ۱۱ خرداد روز جهانی کودک
 • پنجم ژویئه مصادف ۱۴ تیر روز قانون اساسی
 • سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور روز استقلال ارمنستان