نرخ حقوق گمرکی ارمنستان

حقوق گمرکی صادراتی نسبت به قیمت گمرکی جنس صادراتی به درصدحقوق گمرکی وارداتی نسبت به قیمت گمرکی جنس وارداتی به درصدنام جنس و مشخصاتکد جنس شماره تعرفه گمرکی
۰۰حیوانات زنده۰۱
۰۱۰گوشت و سایر مشتقات گوشتی۰۲
۰۱۰انواع ماهی، خرچنگ ها و نرم تنان و انواع بی استخوان های دیگر۰۳
۰۰انواع ماهی زنده۰۳۰۱
۰۱۰شیر و لبنیات، تخم پرنده۰۴
۰۱۰فرآورده های حیوانی که نام برده نشده۰۵
۰۱۰درخت های زنده و نباتات دیگر، پیازها، ریشه ها، گلهای چیده شده و سبزی های دکوراتیو (تزیینی)۰۶
۰۱۰صیفی جات ، میوه های ریشه دار و میوه های خوراکی۰۷
۰۱۰میوه های خوراکی، گردو، صفی جات و مرکبات۰۸
۰۰انواع دانه ها۱۰
۰۱۰محصولات آسابی، نشاسته، اینولین۱۱
۰۰دانه ها و میوه های روغنی، بذرها و میوه های دیگر۱۲
۰۱۰تخم آفتابگردان۱۲۰۶۰۰
۰۰چسب های نباتی و عصاره های گیاهی۱۳
۰۰شیره و عصاره های نباتی۱۳۰۲
۰۰مواد نباتی جهت استفاده در صنعت بافنذگی۱۴
۰۱۰چربی، روغن حیوانی یا نباتی، مواد بدست آمده از آنها، روغن خوراکی۱۵
۰۱۰محصولات تهیه شده از گوشت، ماهی، خرچنگ، نرم تنان و بی استخوانهای آبزی دیگر۱۶
۰۱۰شکر و شیرینی جات تهیه شده از شکر۱۷
۰۰باطری۸۵۰۷
۰۱۰یخچال خانگی۸۴۱۸۲۱
۰۱۰کاکائو و محصولات تهیه شده از آن۱۸
۰۰خوراکی و شیرینی جات تهیه شده از دانه ها (گندم، جو و غیره) آرد، نشاسته و غیره۱۹
۰۰روی و محصولات تهیه شده از آن۸۰
۰۰سایر فلزات غیر گرانبها و محصولات تهیه شده از آنها۸۱
۰۰اشیاء ساخته شده از فلزات غیر قیمتی (کارد، چنگال، قاشق)۸۲
۰۰سایر اشیاء ساخته شده از فلزات غیر قیمتی۸۳
۰۱۰گاو صندوق رمزدار و نسوز۸۳۰۳
۰۰رآکتورهای هسته ای، دیگ ها و وسایل مکانیکی مربوطه۸۴
۰۱۰یخچال فریزر برقی۸۴۱۸۲۲
۰۱۰یخچال ویترینی۸۴۱۸۵۰
۰۱۰سایر قطعات مختلف یخچا ل۸۴۱۸۹۹
۰۱۰دستگاههای تکثیر۸۴۷۲
۰۰لوازم صوتی-تصویری، ضبط، گیرنده و فرستنده۸۵
۰۰باطریهای سرب دار و اسید دار مورد استفاده در راه اندازی موتورهای پیستونی هواپیماها۸۵۰۷۱۰۱۰۰
۰۰سایر باطریهای سرب دار و اسید دار هواپیما۸۵۰۷۲۰۱۰۰
۰۰باطریهای نیکل کادمیوم هواپیما۸۵۰۷۳۰۱۰۰
۰۰باطریهای نیکل دار و آهن دار هواپیما۸۵۰۷۴۰۱۰۰
۰۰سایر باطریهای هواپیما۸۵۰۷۸۰۱۰۰
۰۰اجزاء و قطعات باطری هواپیما۸۵۰۷۹۰۱۰۰
۰۱۰لوازم خانگی برقی (الکتروتکنیک)۸۵۰۹
۰۱۰دستگاههای تلفن۸۵۱۷۱۰۰۰۰
۰۱۰آلات موسیقی برقی۸۵۱۹
۰۱۰ضبط صوت و دیگر وسایل ضبط صدا۸۵۲۰
۰۰ضبط صوت و وسایل ضبط دار برای هواپیمایی۸۵۲۰۹۰۱۰۰
۰۱۰وسایل فیلمبرداری و نمایش دهنده۸۵۲۱
۰۰وسایل فیلمبرداری با نوارهای مغناطیسی برای هواپیمایی۸۵۲۱۱۰۱۰۰
۰۱۰نوارهای ضبط صدا و صفحه (دیسک)۸۵۲۳-۸۵۲۴
۰۱۰رادیو۸۵۲۷
۰۱۰وسایل بی سیم های تلفنی و تلگرافی برای هواپیمایی۸۵۲۷۹۰۱۰۰
۰۱۰تلویزیون۸۵۲۸
۰۱۰لوازم یدکی برای آنتن ها، اجزاء آنها برای هواپیما و سایر اجزاء آن۸۵۲۷-۸۵۲۸-۸۵۲۹۸۵۲۹۰۱۰۰
۰۰سایر اجزاء هواپیما۸۵۲۹۹۰۱۰۰
۰۱۰لوله های تشعشعات الکترونیکی تلویزیونی۸۵۴۰
۰۰لوکوموتیوها، ترامواها، واگون ها و سایر وسایل۸۶
۰۱۰وسایل حمل و نقل غیر از راه آهن۸۷
۰۰تراکتورها۸۷۰۱
۰۰ماشین های دارای موتوربرقی (ترلیبوس)۸۷۰۳۹۰۱۰۰ 
00ماشین باری- کامیون۸۷۰۴
۰۰کالسکه های معلولین۸۷۱۳
۰۰قطعات و اجزاء صندلیهای معلولین۸۷۱۴۲۰
۰۰ماشین های پرنده و ماشین های فضایی و غیره۸۸
۰۰کشتی ها، قایق ها و سایر شناورها۸۹
۰۰وسایل اپتیک، عکاسی، فیلمبرداری، وسایل اندازه گیری و کنترل، وسایل و لوازم طبی و جراحی۹۰
۰۱۰دوربین عکاسی۹۰۰۶
۰۱۰وسایل تصویربردار(کپی)۹۰۰۹
۰۱۰ساعت و قطعات مربوطه۹۱
۰۰ساعت های مخصوص هواپیما۹۱۰۴۰۰۱۰۰
۰۰قطعات ساعت۹۱۰۸-۹۱۱۲-۹۱۱۴
۰۰اسلحه و مهمات۹۳
۰۰آلات موسیقی و قطعات مربوطه۹۲
۰۱۰مبلمان، وسایل خواب، لوستر و سازه های ساختمانی قابل مونتاژ (قطعات پیش ساختهُ ساختمانی)۹۴
۰۰صندلی های بدون روکش چرمی۹۴۰۱۱۰۱۰۰
۰۰تجهیزات (مبلمان) پزشکی۹۴۰۲
۰۰سایر مبلمان فلزی برای هواپیمایی۹۴۰۳۲۰۱۰۰
۰۰لوستر و سایر وسایل روشنایی ساخته شده از فلزات غیر گرانبها و یا پلاستیک برای هواپیمایی۹۴۰۵۱۰۱۰۰
۰۰دستگاههای علائم و مشابه ساخته شده از فلزات غیر گرانبها و یا پلاستیک برای هواپیمایی۹۴۰۵۶۰۱۰۰
۰۰اجزاء و قطعات پلاستیکی برای وسایل روشنایی ( ردیف های ۹۴۰۵۶۰ و  940510940592100
00پنبه۵۲
۰۰اجزاء و قطعات از فلزات غیر گرانبها برای وسایل روشنایی (ردیف های  940560 و ۹۴۰۵۱۰)۹۴۰۵۹۹۱۰۰
۰۰قطعات ساختمانی قابل مونتاژ (پیش ساخته)۹۴۰۶
۰۰اسباب بازی- وسایل ورزشی۹۵
۰۱۰دستکش های لاستیکی خانگی۴۰۱۵۱۹۱۰۰
۰۱۰سایر دستکش های لاستیکی۴۰۱۵۱۹۹۰۰
۰۱۰سایر تولیدات پوشاک لاستیکی۴۰۱۵۹۰۰۰۰
۰۱۰فرش و کفپوش لاستیکی۴۰۱۶۹۱۰۰۰
۰۱۰لاستیک۴۰۱۶۹۲۰۰۰
۰۰چرم و مواد اولیه۴۱
۰۱۰تولیدات چرمی۴۲
۰ 0پوست خام، مصنوعی و مواد اولیه پوست۴۳
۰۱۰پوشاک پوستی۴۳۰۳
۰۰چوب طبیعی و محصولات چوبی۴۴
۰۰نخ های شیمیایی۵۴
۰۰چوب پنبه و محصولات تهیه شده از آن۴۵
۰۱۰محصولات بافته شده از حصیر و سایر مواد۴۶
۰۰مواد اولیه کاغذ- سلولز۴۷
۰۰کاغذ و مقوا۴۸
۰۰کتاب، روزنامه و دیگر محص.لات چاپی۴۹
۰۱۰ابریشم و محصولات ابریشمی۵۰
۰۰پشم و محصولات پشمی۵۱ 
00سایر نخ های بافندگی گیاهی، نخ و پارچه کاغذی۵۳  
010پارچه های بافته شده از نخ سنتتیک۵۴۰۷  
010پارچه های بافته شده از نخ مصنوعی۵۴۰۸ 
00نخ های شیمیایی از staple55
010 لینولئوم۵۹۰۴
۰۱۰ نخ های آکریلیک و رشته نخ های نایلونی۵۵۰۳
۰۰ پنبه، نمد، ریسیده های مخصوص، طناب و طناب ضخیم۵۶
۰۱۰ فرش و کف پوش۵۷
۰۱۰  پارجه های پرزدار، گوبلن، حاشیه۵۸
۰۱۰ بافته های اشباع شده از مواد مخصوص (تکستایل)۵۹
۰۰ پارچه های تریکو۶۰
۰۱۰ مخمل۶۰۰۱ 
010سایر پارچه های تریکویی۶۰۰۲ 
010پوشاک تریکو۶۱ 
010پوشاک بافته شده غیر تریکو۶۲ 
010تولیدات دیگر بافته شده (تکستایل)۶۳ 
010ماکارونی۱۹۰۲ 
010غلات۱۹۰۴ 
010انواع شیرینی، وافلی۱۹۰۵۳۰ 
010محصولات به دشست آمده از سبزیجات۲۰
۰۱۰انواع خوراکی۲۱
۰۰خمیر مایع۲۱۰۲
۰۱۰مشروبات الکلی و غیر الکلی و سرکه۲۲
۰۰زائده های مواد خوراکی، خوراک دام آماده۲۳
۰۱۰خوراک حیوانات(سگ و گربه)۲۳۰۹۱۰
۰۰دخانیات و محصولات دخانی جایگزین۲۴
۰۱۰انواع مختلف سیگار۲۴۰۲
۰۰نمک، گوگرد، خاک و سنگ، سیمان و مواد گچی و روکش۲۵
۰۱۰نمک خوراکی۲۵۰۱۰۰۹۱۰
۰۰سنگهای معدنی، خاکستر و زائده های معدنی۲۶
۰۰سوخت معدنی، نفت و مواد نفتی، سنگهای معدنی قیراندود و موم های معدنی۲۷
۰۰تولیدات شیمی، معدنی، ترکیبات معدنی و آلی فلزات خاکی قیمتی و کمیاب، مواد رادیو اکتیو و ایزوتوپ ها۲۸
۰۰ترکیبات شیمی آلی۲۹
۰۰تولیدات دارویی۳۰
۰۰کودها۳۱
۰۰مواد دباغی مایع و رنگ کردنی (عصاره ها)، مواد مشتق از پیگ منت ها و مواد رنگی دیگر، رنگ ها و لاک ها۳۲
۰۰روغن ها و اسانس ها۳۳
۰۰نشاسته ها، چسب ها و خمیرهای (فرمنت های) تغییر شکل یافته۳۵
۰۰مواد منفجره، تولیدات صنایع انفجاری و کبریت۳۶
۰۱۰کفش۶۴
۰۰صابون، مواد آلی، مواد شوینده و معطرکننده، شمع های مصنوعی و آماده، مواد تمیز کننده و براق کننده، موم دندانپزشکی و سایر مواد گچی مورد استفاده در دندانپزشکی۳۴
۰۰وسایل عکس برداری و فیلم برداری (سینمایی)۳۷
۰۰سایر تولیدات شیمیایی۳۸
۰۰پلاستیک و محصولات پلاستیکی۳۹
۰۰کائوچو و اشیاء لاستیکی۴۰
۰۱۰لاستیک ماشین های سواری۴۰۱۱۱۰۰۰۰
۰۱۰تیوب لاستیکی ماشین های سواری۴۰۱۳۱۰۱۰۰
۰۰قسمتهای مختلف کفش۶۴۰۶
۰۱۰کلاه۶۵
۰۱۰چتر، چوبدستی وشلاق۶۶
۰۰لنت ترمز۶۸۱۳۱۰
۰۱۰محصولات تهیه شده از پر و گل های مصنوعی۶۷
۰۱۰محصولات سنگی، گچی، سیمانی، آزبستی و ورقه های شفاف۶۸
۰۰الیاف پنبه ای نسوز۶۸۱۲۹۰
۰۰ضایعات الیاف پنبه ای نسوز۶۸۱۳۹۰
۰۰محصولات سرامیکی۶۹
۰۰ شیشه و محصولات شیشه ای دیگر۷۰
۰۱۰شیشه کشیده شده، باد شده و یا به صورت یکسان رنگ شده۷۰۰۴
۰۱۰شیشه فلوت float-صیقل داده شده۷۰۰۵
۰۱۰آینه اتومبیل۷۰۰۹
۰۱۰ظروف آشپزخانه و غذاخوری شیشه ای۷۰۱۳
۰۱۰کاشی و آجر و سایر لوازم شیشه ای دکوراتیو (تزیینی)۷۰۱۶
۰۱۰سکه۷۱۱۸
۰۱۰لوازم تزیینی تهیه شده از شیشه۷۰۱۸
۰۰مروارید، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات قیمتی، اشیاء قیمتی، زیور آلات (جواهر) و سکه۷۱
۰۱۰مروارید۷۱۰۱
۰۱۰تولیدات طلا و قطعات ساخته شده از فلزات قیمتی۷۱۱۳
۰۱۰اشیاء تهیه شده از طلا، نقره و فلزات قیمتی۷۱۱۴
۰۱۰سایر اشیاء تهیه شده از فلزات قیمتی۷۱۱۵
۰۱۰زیور آلات۷۱۱۷
۰۰فلزات سیاه (چدن، آهن، فولاد)۷۲
۰۰محصولات تهیه شده از فلز سیاه (چدن، آهن، فولاد)۷۳
۰۱۰لوازم آشپزخانه تهیه شده از فلز سیاه۷۳۲۳
۰۰مس و محضولات مسی دیگر۷۴
۰۰نیکل و تولیدات ساخته شده از آن۷۵
۰۰ آلومینیوم و محصولات آن۷۶
۰۱۰ لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانگی۷۶۱۵
۰۱۰ سایر وسایل آلومینیومی۷۶۱۶
۰۰ سرب و محصولات تهیه شده از آن۷۸
۰۰زینک و محصولات تهیه شده از آن۷۹
۰۱۰اسباب بازی ها و وسایل سرگرمی، بازی های رومیزی۹۵۰۴
۰۱۰وسایل ورزشی۹۵۰۶
۰۱۰چرخ و فلک، وسایل آتش بازی۹۵۰۸۰۰۰۰۰
۰۱۰انواع وسایل مختلف آماده۹۶
۰۰کارهای هنری، اشیاء جمع آوری کلکسیون، اجناس قدیمی۹۷
۰۰نجاری ها، اتاق های حفاظتی بر مبنای ورقه های فلزی نیمه هادی۸۵۱۴۱۰۰۵۰
۰۰کموتاتور(رنوستا) برای ارتباط تلفن یا تلگراف۸۵۱۷۳۰۰۰۰
۰۰ صفحات، سیستم های خوانای لیزری و سایر۸۵۲۴۳۹۱۰۰
۰۰انواع فلش USB برای فرمان ها، مشخصات ، انعکاس صدا و تصویر  و غیره۸۵۲۴۹۹۱۰۰
۰۰ دستگاههای مخابراتی، دارای دستگاه گیرنده در داخل برای شبکه ارتباطی سلولی (موبایل)۸۵۲۵۲۰۹۱۰
۰۰ سایر دستگاه های مخابراتی که در داخل خود سیستم گیرنده جای می دهد۸۵۲۵۲۰۹۹۰
۰۰ گیرنده های قابل حمل برای دریافت علام احضاری و اخباری۸۵۲۹۷۹۰۹۲۰
۰۰آنتن ها جهت دستگاههای تلگراف ها و تلفن های بی سیم۸۵۲۹۱۰۱۵۰
۰۰دستگاههای الکتریکی مترجمی یا فرهنگ لغت۸۵۴۳۸۹۱۵۰
۰۰تجهیزات  برای محکم بستن دستگاههای نیمه هادی۸۵۴۳۸۹۷۵۰
۰۰کارت های صوتی ماشین های حساب۸۵۴۳۸۹۷۹۰
۰۰دستگاههای فتوکپی الکتروستاتیک۹۰۰۹۱۱۰۰۰
۰۰سایر دستگاههای فتوکپی با ساخت سیستم اپتیک۹۰۰۹۲۱۰۰۰