گغارکونیک یکی از استان‌های کشور ارمنستان است که در شرق آن واقع شده است.

مساحت این استان ۵۳۴۸ کیلومتر مربع و مرکز این استان شهر گاوار است.

دریاچه سوان سطح بزرگی از این استان را پوشانده و حوضه آبریز این دریاچه تشکیل شده از جویبارهای فراوانی که به رودخانه هرازدان و از آنجا به رود ارس فرومیریزند.

حوضه آبریز سوان منطقه‌ای فرسوده از باد و بی‌درخت است و دریاچه‌ای با سطح متغیر دارد.

در گرداگرد دریاچه بازمانده‌های استحکامات عصر آهن و برنز و شهرهای باستانی دیده می‌شود.

 

کوه‌های زیادی در سطح گغارکونیک پراکنده‌اند مانند کوه آژداهاک (۳٬۵۹۷ متر)، کوه پسیان، کوه مارال، کوه باباخان، کوه ارمغان و کوه چوردار.

  • کوه واردنیس – ۳۵۲۲ متر – رشته‌کوه واردنیس
  • گنداسار – ۲۹۴۶ متر – رشته‌کوه گغاما
  • قله کاشاتاغ – ۲٬۹۰۱ متر – رشته‌کوه سوان
  • آژداهاک – ۳٬۵۹۷ متر
  • کوه آرتانیش – ۲۴۶۱ متر
  • پوراک – ۲٬۸۰۰ متر
  • رود گتیک – ۵۸ کیلومتر