هزینه سفر به ارمنستان

آشنایی و شناخت استان شیراک

شهر مرزی شیراک یکی از استان های شمال غربی کشور ارمنستان می باشد. مرکز این استان گیومری می باشد و استان شیراک از شرق با استان لوری و از جنوب با استان آراگاتسوتن و از غرب با استان قارص در کشور ترکیه و از شمال با استان سامتسخه جاواختی در کشور گرجستان هم مرز است. در بین دو رشته کوه آرارات و آراگاتس قرار دارد.

استان شیراک مساحتی تقریبی ۲۷۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت تقریبا ۲۵۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ برآورد شده است و این استان دومین شهر بزرگ کشور ارمنستان پس از شهر ایروان هست.