هزینه سفر به ارمنستان

آشنایی و شناخت استان آراگاتسوتن

شهر آراگاتسوتن یکی از استان های غربی کشور ارمنستان می باشد. مرکز این استان شهر آشتاراک می‌باشد و مساحت آن تقریبا ۲۸۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت تقریبا ۱۳۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ برآورد شده است.

استان آراگاتسوتن با استان های شیراک از شمال، استان لری از شمال شرقی، استان کوتایک از شرق، استان آرماویر از جنوب و شهر ایروان از جنوب غربی هم مرز هست و در فاصله حدودا ۲۰ کیلومتری در استان ایروان قرار گرفته است و این استان در دامنه کوهستانی آراگاتس قرار گرفته است. این استان دارای ۳ شهرداری و ۱۱۱ روستا است.