هزینه سفر به ارمنستان

آشنایی با استان های ارمنستان

کشور ارمنستان با توجه به چشم‌اندازها و مناظر کوهستانی زیبا به ۱۰ استان تقسیم بندی شده است که پایتخت ارمنستان شهر ایروان می باشد که تقریبا یک سوم از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد که دومین شهر پرجمعیت پس از شهر ایروان شهر گیومی با استان شیراک در شمال غربی کشور ارمنستان است.

هزینه سفر به ارمنستان

استان سیونیک

مرکز: کاپان

مساحت تقریبا ۴۵۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۱۴۲۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان تاووش

مرکز: ایجوان

مساحت تقریبا ۲۷۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۱۳۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان آرماویر

مرکز: آرماویر

مساحت تقریبا ۱۳۰۰کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۷۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان آراگاتسوتن

مرکز: آرتاشات

مساحت تقریبا ۲۸۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۱۳۵۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان آرارات

مرکز: آرتاشات

مساحت تقریبا ۳۰۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۶۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان وایوتس‌ دزر

مرکز: یغگنادزور

مساحت تقریبا ۲۴۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۵۵۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

 

هزینه سفر به ارمنستان

استان لوری

مرکز: وانادزور

مساحت تقریبا ۴۰۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۸۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان گغارکونیک

مرکز: گاوار

مساحت تقریبا ۵۵۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۴۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

 

هزینه سفر به ارمنستان

استان کوتایک

مرکز: هرازدان

مساحت تقریبا ۲۰۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۵۰۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید

هزینه سفر به ارمنستان

استان شیراک

مرکز: گیومری

مساحت تقریبا ۲۷۰۰ کیلومتر مربع

جمعیت تقریبا ۲۵۲۰۰۰ نفر

بیشتر بدانید